Projecten

Projecten om samen 17 doelen te realiseren

Samen werken we aan grote werelddoelen door ons in te zetten voor kleine, herkenbare, lokale acties. Iedere kleine verandering levert een waardevolle bijdrage aan deze werelddoelen.

WIJ WERKEN MET PASSIE, KENNIS EN LIEFDE AAN EEN WERELD DIE MEER DUURZAAM EN FAIR WORDT VOOR IEDEREEN.

Global Goals Oss is een stichting en alle betrokken zetten zich vrijwillig in. Bestuursleden en leden van de communicatie- en fairtraide-werkgroep werken regelmatig samen om doelen te bereiken, maar incidenteel ondersteunen is ook zeer welkom.

HEADER-fotos

GGO junioren

Een aantal kids tussen 11-15 jaar organiseren lokale activiteiten o.l.v. Marie-Louise Roefs en Willeke Verhagen van gemeente Oss

HEADER-fotos

GGO Jongeren

Betrokken bij hybride webinars
Podcasts

HEADER-fotos

Fairtrade

Sinds 1979 is 16 oktober Wereldvoedseldag, deze dag gaat over bewustwording.  Er is wereldwijd genoeg voedsel beschikbaar om iedereen te voeden, het is alleen ongelijk verdeeld.

HEADER-fotos

GGO Partners

Partners werken aan het realiseren van de 17 Global Goals

Ambassadeurs van 't eerste uur:

Gebert Lucassen: oprichter van het platform, politiek adviseur, klimaattafels

Maartje Aarts: voormalig voorzitter, ambassadeur en community Global Goals

Inspireren

De 17 doelen zijn voor de hele wereld en voor alle mensen! Global Goals Oss draagt bij, maakt bewust en ondersteunt in de verantwoordelijkheid die inwoners van de gemeente Oss, organisaties, bedrijven en gemeente op zich willen nemen om de Global Goals te realiseren. Global Goals Oss zorgt er via haar netwerk en de samenwerking met de gemeente mede voor dat er meer bewustwording en draagvlak komt bij de Osse bevolking, met de verwachting van gedragsverandering. De sleutel tot succes is het leggen van verbinding tussen de Global Goals en de lokale organisaties, doelen en  activiteiten in Oss.

Global Goals Oss wil graag inspireren en iedereen uitnodigen om mee te doen, zodat Oss met al haar kernen een ‘Global Community’ wordt.