Wij werken aan een wereld die meer duurzaam en fair wordt

Over ons

Wij werken met passie, kennis en liefde aan de 17 global goals. Voor een wereld die meer duurzaam en fair wordt voor iedereen.

Dat is onze toekomst en daar werken we samen aan.

Het platform is een stichting.
We werken allemaal als vrijwilliger bij het platform.

Bestuur

  • Vacature voorzitter. Maartje Aarts: voorzitter en coördinatie vrijwilligers
  • Secretaris: vacature
  • Alfons Prinssen: penningmeester
  • Erna Krom: coördinatie werkgroepen, beheer ruimte en materialen
  • Thijs Verhoeven: communicatie en PR,
  • Mari Peters
  • Alexander van den Buuse

Adviseurs van het bestuur

  • Gebert Lucassen: oprichter van het platform, politiek adviseur, klimaattafels
  • Milton van Haren: ondernemer, adviseur duurzaam ondernemen

Portefeuillehouder namens B en W van de gemeente Oss

Mevr. Wobine Buijs-Glaudemans, burgemeester van de gemeente Oss.

Leden van het platform

Afgevaardigden namens alle politieke partijen in de gemeente Oss:
Gebert Lucassen (Groen Links), Joop van Orsouw (Beter Oss), Maaike Mollen (PvdA), Hans Tromp (D66), Ans Broersen (SP), Angela Smits – v.d. Berg (VVD), Gé Wagemakers (LOF), Mariël Bogaerts (CDA) en Jessica Nab (VDG)

Afgevaardigden namens het maatschappelijk veld:
Theo Breuring (Raad van Kerken), Henk Peters (voorzitter bestuur Wereldwinkel), Cine van Heinsbergen en Henk Snijders (bestuur Voedselbank Oss e.o.), Oscar Jansen (bestuur Ons Thuis), Kirsty van Hintum (Avans Hogeschool)

Externe adviseur: Saskia Peeters, Contour de Twern, Tilburg

Werkgroepen

Fairtrade kernteam

Vacature coördinator van de werkgroep

Theo Gerritsen namens de Wereldwinkel en Marieta van Dinther namens de Fairtrade kerk, Titus Brandsma parochie
Fairtrade gemeente ambtenaar: Marie-Louise Roefs

Werkgroep Wereldvoedseldag/food

Marnetta van Raak vz (het Hooghuis, Gezonde School),  Jorg Bongers (Ekoplaza), Ingeborg van Eijk, Sriwatie Sookhlal, Margareth Kip, Corrie van de Langenberg

Team Jongeren

Aye Kari Soe voorzitter, vacatures voor jongeren

Werkgroep Goal 5

Alex vd Heijden (voorzitter), Maaike Mollen, Marianne Zondag-Voet, Angelo Schuurmans, Annabelle Wagemans

Werkgroep Oss Wereldwijd

Vacature voor voorzitter

Werkgroep PR en Social Media

Thijs Verhoeven, Maartje Aarts, Nikki Roosenboom, Annabelle Wagemans, Irma Heisterkamp (Social Media Oss/extern adviseur)

Stuurgroep Oss Scoort!Global Goals

Maartje Aarts (vz), Mari Peters (Platform Global Goals Oss), Joep Kemkens (Kemkens), Jack van Lieshout (CMO), Inge Elbers (Muzelinck), Johan Berendsen (Gemeente Oss), Irma Heisterkamp (Social Media Oss), Paul van de Heuvel (Maasdijk), Darija van Perlo (Perlo Producties)

Vrienden van het platform

Vrienden van het platform is een steeds groter wordende groep van betrokken mensen, die vaak of zo nu en dan meehelpen bij activiteiten.

Contactambtenaar van de gemeente

Marie-Louise Roefs.