Wij werken aan een wereld die meer duurzaam en fair wordt

Over ons

Wij werken met passie, kennis en liefde aan de 17 global goals. Voor een wereld die meer duurzaam en fair wordt voor iedereen.

Dat is onze toekomst en daar werken we samen aan.

Het platform is een stichting.
We werken allemaal als vrijwilliger bij het platform.

Bestuur

 • Maartje Aarts: voorzitter en coördinatie vrijwilligers
 • Secretaris: vacature
 • Alfons Prinssen: penningmeester
 • Erna Krom: beheer ruimte en materialen, inkoop en uitleen materialen
 • Annabelle Wagemans: communicatie en PR
 • Nikki Janssen-Roosenboom: communicatie en PR, coördinatie Jongeren
 • Vanessa Duterloo
 • Mari Peters
 • Alexander van den Buuse

Adviseurs van het bestuur

 • Gebert Lucassen: oprichter van het platform, politiek adviseur
 • Milton van Haren: ondernemer, adviseur duurzaam ondernemen

Portefeuillehouder namens B en W van de gemeente Oss

Mevr. Wobine Buijs-Glaudemans, burgemeester van de gemeente Oss.

Leden van het platform

Afgevaardigden namens alle politieke partijen in de gemeente Oss:
Gebert Lucassen (Groen Links), Joop van Orsouw (Beter Oss), Maaike Mollen (PvdA), Hans Tromp (D66), Ans Broersen (SP), Angela Smits – v.d. Berg (VVD), Gé Wagemakers (LOF), Mariël Bogaerts (CDA) en Jessica Nab (VDG)

Afgevaardigden namens het maatschappelijk veld:
Theo Breuring (Raad van Kerken), Henk Peters (voorzitter bestuur Wereldwinkel), Cine van Heinsbergen en Henk Snijders (bestuur Voedselbank Oss e.o.), Oscar Jansen (bestuur Ons Thuis), Kirsty van Hintum (Avans Hogeschool)

Externe adviseur: Saskia Peeters, Contour de Twern, Tilburg

Werkgroepen

Fairtrade werkgroep

Marianne Zondag – Voet (vz), Theo Gerritsen namens de Wereldwinkel en Marieta van Dinther namens de Fairtrade kerk, Titus Brandsma parochie

Werkgroep Wereldvoedseldag/food

Marnetta van Raak vz (het Hooghuis, Gezonde School),  Jorg Bongers (Ekoplaza), Sriwatie Sookhlal

Team Jongeren

Aye Kari Soe voorzitter, vacature

Community Goal 5

Angelo Schuurmans, Maaike Mollen, Alex vd Heijden

Werkgroep Oss Wereldwijd

Anubha Singh, vacature

Werkgroep PR en Social Media

Kirsty van Hintum, Nikki Roosenboom, Annabelle Wagemans, Vanessa Duterloo, Maartje Aarts, Irma Heisterkamp (Social Media Oss/extern adviseur)

Vrienden van het platform

Vrienden van het platform is een steeds groter wordende groep van betrokken mensen, die vaak of zo nu en dan meehelpen bij activiteiten.

Contactambtenaren van de gemeente

Marie-Louise Roefs en Iris Bögels.