Wij werken aan een wereld die meer duurzaam en fair wordt

Over ons

Wij werken met passie, kennis en liefde aan de 17 global goals. Voor een wereld die meer duurzaam en fair wordt voor iedereen.

Dat is onze toekomst en daar werken we samen aan.

Het platform is een stichting.
We werken allemaal als vrijwilliger bij het platform.

Bestuur

 • Maartje Aarts: voorzitter en coördinatie vrijwilligers
 • Eleonora van Grinsven: penningmeester
 • Secretaris: vacature
 • Fred Stuut: coördinatie activiteiten, onderwijs en MAS stages
 • Erna Krom: beheer ruimte en materialen, inkoop en uitleen materialen
 • Annabelle Wagemans: communicatie en PR
 • Nikki Janssen-Roosenboom: communicatie en PR, coördinatie Millennials
 • Vanessa Duterloo

Adviseurs van het bestuur

 • Gebert Lucassen: oprichter van het platform, politiek adviseur
 • Pim Verhallen: beleid global goals, int. samenwerking en mensenrechten
 • Milton van Haren: ondernemer, adviseur duurzaam ondernemen
 • Alexander van den Buuse: adviseur circulair ondernemen, MVO

Portefeuillehouder namens B en W van de gemeente Oss

Mevr. Wobine Buijs-Glaudemans, burgemeester van de gemeente Oss.

Leden van het platform

Afgevaardigden namens alle politieke partijen in de gemeente Oss:
Gebert Lucassen (Groen Links), Joop van Orsouw (Beter Oss), Hans Tromp (D66), Maaike Mollen (PvdA), Ans Broersen (SP), Alfons Prinssen (VDG), Angela Smits – v.d. Berg (VVD), vacature afgevaardigde (CDA), vacature afgevaardigde (LOF)

Afgevaardigden namens het maatschappelijk veld:
Mari Peters (voorzitter Met Elkaar Oss), Theo Breuring (Raad van Kerken), Henk Peters (voorzitter bestuur Wereldwinkel), Cine van Heinsbergen en Henk Snijders (bestuur Voedselbank Oss e.o.), Oscar Jansen (bestuur Ons Thuis), Kirsty van Hintum

Externe adviseur: Saskia Peeters, Contour de Twern, Tilburg

Werkgroepen

Fairtrade werkgroep

Marianne Zondag – Voet (vz), Hans Kreutzer, Theo Gerritsen namens de Wereldwinkel, Marieta van Dinter en Cor Spierings namens de Fairtrade kerk, Titus Brandsma parochie

Werkgroep Wereldvoedseldag/food

Marnetta van Raak vz (het Hooghuis, Gezonde School), Ingeborg van Eijk,  Jorg Bongers (Ekoplaza) Jolanda van Turnhout

Team Millennials

Aye Kari Soe, Ebtissam Maaroufi , Chakira Haiat, vacature

Community Goal 5

Angelo Schuurmans, Maaike Mollen, Marianne Zondag,

Werkgroep Oss Wereldwijd

Anubha Singh, vacature

Werkgroep PR en Social Media

Kirsty van Hintum, Nikki Roosenboom, Annabelle Wagemans, Jasper Timmermans, Maartje Aarts, Wim Essenberg en Irma Heisterkamp (extern adviseur)

Vrienden van het platform

Vrienden van het platform is een steeds groter wordende groep van betrokken mensen, die vaak of zo nu en dan meehelpen bij activiteiten.

Contactambtenaren van de gemeente

Marie-Louise Roefs en Iris Bögels.