Oss Scoort! Global Goals

Het Gonst rond door Oss: GLOBAL GOALS!

“Oss Scoort! Global Goals” 16 juni in de binnenstad

Op zaterdag 16 juni viert het Platform Global Goals Oss het 10-jarig bestaan met een bruisend event in de binnenstad: “Oss Scoort! Global Goals”. Organisaties, ondernemers overheid en onderwijs uit Oss laten door middel van interactieve presentaties en verrassende activiteiten zien hoe zij invulling geven aan de 17 zogeheten Global Goals die de Verenigde Naties hebben geformuleerd om de wereld duurzaam en fair te maken.

De Global Goals gaan onder meer over het verminderen van armoede en honger, het streven naar goede gezondheid, goed onderwijs, duurzame energie, verantwoorde consumptie en productie en rechtvaardigheid voor iedereen. Het Platform Global Goals Oss heeft de 17 doelen 10 jaar geleden omarmd. En met succes, want dit jaar is Oss wederom uitgeroepen tot de Meest Inspirerende Global Goals Gemeente van Nederland.

Tijdens “Oss Scoort! Global Goals” laten de gemeente Oss en ongeveer 50 bedrijven, scholen, zzp’ers en (vrijwilligers- en sport)organisaties in het Barbarapark (12.00-18.00 uur) en op het Walplein (11.00-17.00 uur) zien welk van de 17 doelen zij hebben omarmd en wat zij doen om dat doel te bereiken. Het wordt een dag vol activiteit, informatie, sport, kleur, kunst, cultuur, muziek, dans en eten en drinken.

Er is tijdens “Oss Scoort! Global Goals” voor jong en oud van alles te zien, te doen, te leren en te beleven. Van theater en dans, zelf dijken bouwen en zeep maken tot en met duurzame afvalwaterverwerking, de vrachtwagen van de toekomst en een eetbare tuin. Verschillende food trucks zorgen voor een hapje en een drankje. En een speciaal Global-Goals-estafette-team doet die dag mee aan De Maasdijk. Het team bestaat uit 17 sportievelingen die elk een van de 17 Global Goals vertegenwoordigen.

Het Platform Global Goals Oss ondersteunt alle mensen en organisaties in Oss die de verantwoordelijkheid op zich willen nemen om de Global Goals te realiseren. Het Platform verbindt deze partijen en wil graag iedereen inspireren en uitnodigen om mee te doen, zodat Oss met al haar kernen een Global Community wordt. Met “Oss Scoort! Global Goals” wil het Platform kennis uitdragen en bewustwording creëren en vooral laten zien hoe leuk, en vaak ook eenvoudig, het is om zelf iets bij te dragen aan een duurzame en faire wereld.

Festival Oss Scoort Global Goals

16 juni 2018

Dit jaar viert Oss het 10 jarig bestaan van het Platform Global Goals Oss met OSS Scoort Global Goals: een bruisend event op zaterdag 16 juni in het centrum in Oss. Overheid, onderwijs, organisaties en ondernemers geven dan op een leuke en interactieve manier invulling aan de 17 Global Goals. Iedereen is van harte welkom!

 

MaasdijkMarathon

Dit festival wordt gelijktijdig met De Maasdijk gehouden. De MaasdijkMarathon is een groot sportevenement over de dijken van de Gemeente Oss. Op zaterdag 16 juni kunnen wandelaars, hardlopers, triatleten, steppers en in-line skaters meedoen aan één van de verschillende onderdelen.

 

Gemeente Oss

Alle 23 Osse kernen worden uitgenodigd om hieraan deel te nemen.

Met de organisatie van het sportevenement wordt dan ook intensief samengewerkt. Alle zeventien doelen worden die dag uitgedragen door een andere organisatie, groep of vereniging uit de gemeente Oss.

Als Platform Global Goals Oss vinden wij het samenwerken met De Maasdijk vanzelfsprekend omdat we alleen mét elkaar, in verbinding, doelen kunnen bereiken.

We willen er een beleving voor de totale Osse gemeenschap van maken.

Festival Oss Scoort Global Gioals

Wat gaat er op het Festival Oss Scoort Global Goals gebeuren?

Op diverse plaatsen in het Osse centrum, maar ook in de diverse Osse kernen, worden presentaties gehouden over de 17 Global Goals.

Deze presentaties worden gehouden door (Goal) teams die samengesteld zijn uit diverse vertegenwoordigers van bedrijven, organisaties en instellingen. De bedrijven, organisaties en instellingen kiezen elk een Global Goal waarmee ze zich het beste kunnen identificeren. Daarmee laten ze zien hoe belangrijk zij het vinden dat we zorgvuldig met de aarde en zijn bewoners om moeten gaan. En ze willen daar graag het voortouw in nemen. Om het behapbaar te maken, de wereld is tenslotte groot, beginnen we met onszelf. We richten ons op onze gemeente Oss.

De weg naar 16 juni

Elk global goal team heeft tot 16 juni een weg af te leggen. De meeste deelnemers van een team hebben eerst kennis met elkaar moeten maken en moeten inventariseren wat hun bedrijf, instelling of organisatie al met de gekozen global goal doet. Daarnaast geven de deelnemers aan wat en hoe ze dit willen realiseren voor de toekomst.

28 Februari

In samenspraak met de overige deelnemers van het Goal team wordt er gebrainstormd over de presentatie op 16 juni. Wat wil het team laten zien op 16 juni? En wat willen ze het publiek laten beleven?

We hebben al diverse zeer enthousiaste reacties mogen ontvangen van deelnemers, en het belooft een interessante dag te worden.

Ook de kernen worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de brainstorm bijeenkomst!

Na deze bijeenkomst liggen de concepten voor alle 17 Global Goals op tafel.

Uitwerking

De Goal-teams werken hun concepten zelfstandig verder uit en zorgen dat ze op 16 juni het publiek een  verhelderende en verrassende presentatie kunnen geven. Dat kan in elke vorm zijn. Objecten, video’s, toneelstukken, muziek, installaties noem maar op.

Meedoen ?

Wil je als bedrijf, instelling of organisatie meedoen?

Dat kan tot deze datum: 28 april

De coördinatie van het festival is in handen van de stuurgroep Oss4GlobalGoals. De stuurgroep bestaat uit de volgende leden:

Maartje Aarts en Mari Peeters (Platform Global Goals Oss), Jack van Lieshout (Centrummanagement), Joep Kemkens (Kemkens),  Johan Berendsen, Ruud Vermeulen (de Maasdijk), Inge Elbers (Muzelinck)

28 Februari

Op 28 Februari vond de tweede bijeenkomst van het festival Oss Scoort Global Goals plaats. Na de succesvolle Kick-Off op 13 december 2017 bruist het van de energie in Oss.

Wat een groot succes!

Jaap van der Doelen was aanwezig en schreef voor het Brabants dagblad:

28-02-18, 21:56

Ideeën te over voor het aanstaande Oss4GlobalGoals festival

OSS – Diverse Osse organisaties, scholen en bedrijven ontmoeten elkaar in de Pauluskerk om deze zomer al een ambitieus festival neer te gaan zetten: Oss4GlobalGoals

In de Pauluskerk zijn woensdagavond ruim 70 mensen van diverse organisaties uit Oss bijeengekomen, om een festival op poten te zetten dat op 16 juni plaats moet gaan vinden. Daar worden de zeventien Global Goals uitgedragen; een lijst van universele doelen voor gelijkheid en een betere wereld, opgesteld door de Verenigde Naties. Oss is ten slotte uitgeroepen tot meest inspirerende ‘Global Goals’ gemeente van Nederland, dus een toepasselijkere plek voor zo’n evenement is moeilijk te vinden.

In het gezellig gekeuvel dat ontstaat wanneer de aanwezigen elkaar mogen leren kennen, moet presentator Jim van den Beuken herhaaldelijk om aandacht vragen. Schroom om ideeën te delen voor de invulling van Oss4GlobalGoals is er gelukkig dus allerminst. ,,Prediken werkt niet, je moet mensen betrekken”, spreekt van den Beuken de zaal toe, ironisch genoeg vanaf de oude kansel. ,,Een stand met een praatje en een flyer, dat is de saaiste ervaring mogelijk. Hoe maak je er een beleving van?”

Om dat te bepalen, verdelen de aanwezigen zich in groepen per thema waar zij het meest voor voelen. Daarna is het aan elke groep de taak om hun kernboodschap te omschrijven en in enkele minuten hun zojuist gevormde idee te presenteren. Die zijn er genoeg, blijkt uit de vele enthousiaste pitches die volgen. voor wat er de komende zomer. Op 16 juni wordt voor iedereen duidelijk welke daarvan in het Barbarapark, op het Walplein, de Wal en langs de Maasdijk, daadwerkelijk vorm gaan krijgen.