Ondertekening intentieovereenkomst UIThuis

Een nieuwe stap in de toekomst van het Platform

Stichting Platform Global Goals Oss heeft vandaag de intentieovereenkomst UIThuis ondertekend in het Osse gemeentehuis. 
Gebert Lucassen, bestuurslid en oprichter van het Platform deed dit als vertegenwoordiger van onze organisatie. Samen met andere partijen die toekomstig huurder worden van het UIThuis.

Platform Global Goals Oss houdt zich bezig met bewustwording van de 17 Global Goals in de gemeente Oss. Het Platform heeft vele partners en bij iedere Global Goal zijn er meerderen die dat doel concreet tot uitvoering brengen. Als netwerkorganisatie die al samenwerkt met zoveel partners past het Platform goed in de maatschappelijke en verbindende doelstelling van het UIThuis.

Het Platform gaat met bekende en voor een deel nieuwe partners samenwerken aan de uitwerking van de community functie van het UIThuis.

De gesprekken zijn de afgelopen weken gevoerd door Platformbestuurders Maartje Aarts en Alexander van den Buuse. Zij waren vandaag wegens persoonlijke omstandigheden verhinderd bij de ondertekening. Ze zien er met alle Platformleden naar uit om dit samen met anderen verder vorm te geven: “De ervaringen die we al hebben met samenwerken op basis van overeenkomsten, ruimte en respect voor verschillen en wederkerigheid zullen worden ingebracht”, aldus de bestuurders. 

Zo zal het Platform een plek in het UIThuis krijgen voor onszelf en onze netwerkpartners uit Oss en alle kernen van Oss. We blijven ons inzetten voor nieuwe verbindingen en om nieuwe samenwerkingen te bouwen. Dit alles voor het grote doel: een wereld die voor iedereen duurzaam en fair wordt.

Meer informatie over het Walkwartier en het UIThuis vind je HIER