GGO contact

Een betere wereld begint bij Oss zelf

Om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) te halen, moeten we op elkaar kunnen rekenen. Iedereen heeft een schakel in handen om de wereld in 2030 duurzamer en eerlijker te maken. Dit kan als inwoner, als bedrijf of als organisatie, maar ook als onderwijsinstelling en gemeente Oss. Kom in contact met Global Goals Oss. Wij helpen graag iedereen op weg om te ondersteunen en te verbinden zodat ook jij kunt bijdragen aan een betere wereld voor 2030. Een betere wereld begint bij Oss zelf.

Bestuur

GGO communicatie

Het communicatieteam ondersteunt n adviseert alle werkgroepen bij actiedagen en alle thema's. Global Goals Oss gebruikt daarbij diverse communicatiekanalen zoals deze GGO website, social media kanalen Instagram, Facebook, LinkedIn, digitale nieuwsbrieven, posters en gemeenteborden.

communicatie@globalgoalsoss.nl

Gemeente Oss

Portefeuillehouder namens B&W is Mevr. Wobine Buijs-Glaudemans, burgemeester van de gemeente Oss.

Contact

Platform Global Goals Oss
Talentcentrum (op afspraak),
Linkensweg 1b 5341 CA Oss
bank TRIODOS:
NL73 TRIO 0338 4421 03
rsin:   8567 88 673
info@globalgoalsoss.nl

ANBI

Platform Global Goals Oss heeft de ANBI-status. We zijn een ‘algemeen nut beogende instelling’. Dat betekent dat giften aftrekbaar zijn van de belasting. Dank voor uw bijdrage.

Beloningsbeleid en jaarverslagen

Platform Global Goals Oss werkt uitsluitend met vrijwilligers. Dat geldt voor bestuur, stuurgroep, platformleden en leden van de werkgroepen. Alleen werkelijk gemaakte reiskosten en onkosten kunnen worden vergoed.

Ons privacybeleid en meest recente jaarverslag vind je hier:
Jaarverslag Global Goals Oss 2023 
Privacy statement Global Goals Oss

Terug in de Tijd!

25 september 2015 New York; de 193 regeringsleiders in de Verenigde Naties namen de 17 goals aan voor de periode 2016-2030. Er zijn drie hoofddoelen om dingen voor elkaar te krijgen, in alle landen en voor alle mensen!

  1. Een einde maken aan de extreme armoede!
  2. Gelijkheid en gerechtigheid! voor iedereen op de wereld (recht op eerlijke rechtspraak)
  3. Herstel de klimaatveranderingen!

Oprichting in september 2008

Gebert Lucassen, gemeenteraadslid Groen Links  behaalt een meerderheid in de gemeenteraad en Oss wordt een Millennium-gemeente. Oprichter Lucassen besluit een werkgroep te starten en vraagt uit iedere politieke partij een vertegenwoordiger en ze noemen zich Werkgroep Millenniumdoelen. Later wordt de werkgroep aangevuld met vertegenwoordigers uit het maatschappelijk, kerkelijk middenveld. Mensen van het eerste uur naast Gebert zijn Joop van Orsouw,  Oscar Janssen, Mari Peters.