4 Kwaliteits-onderwijs

GELIJKE TOEGANG VOOR IEDEREEN TOT GOED ONDERWIJS. ZORG DAT IEDEREEN EEN LEVEN LANG KAN LEREN.

We willen dat iedereen naar school gaat.

Dat iedereen kan lezen en schrijven. En dat meer mensen ook vervolg-onderwijs kunnen krijgen.

Het onderwijs moet goed zijn. Het onderwijs moet ook aandacht beste-den aan duurzaamheid en mensenrechten. De school moet een fijne, veilige plek zijn. Dat moeten leraren in hun opleiding al leren.

Wie werkt er aan in de gemeente Oss?
Onze partners zijn:
  • Het Hooghuis o.a. met ‘De Gezonde School’
  • Maasland College
  • Bibliotheek Oss
  • Talentencampus
  • MAS stages

 

Download hier het logo van Global Goals doel 4.

Overzicht van alle Global Goals icoontjes bij elkaar.

MEER WETEN OVER DE VN GOAL 4, LEES HIERONDER MEER

Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen

Met name door de millenniumdoelen is er op het gebied van onderwijs de laatste jaren veel verbeterd, vooral voor vrouwen en meisjes. Op dit moment gaat 91 procent van de kinderen in ontwikkelingslanden naar de basisschool. Het aantal kinderen dat niet naar school gaat is ten opzichte van 2000 gehalveerd: van 100 miljoen in 2000 naar 57 miljoen in 2015. Maar er valt nog veel winst te behalen. Vijftig procent van de kinderen met een basisschoolleeftijd die niet naar school gaan, wonen in conflictgebieden. En wereldwijd kunnen 103 miljoen jongeren nog niet lezen of schrijven.

Primair, secundair en tertiar onderwijs


Omdat het met primair onderwijs al erg goed gaat in de wereld, richt dit doel zich zowel op primair als secundair en tertiair onderwijs. In 2030 moeten dan ook alle jongens en meisjes in de wereld de basisschool en middelbare school kunnen afmaken. Ook moeten alle mannen en vrouwen toegang krijgen tot betaalbaar beroeps-, technisch-, en hoger onderwijs.

Kwaliteit

Binnen dit doel is ook meer aandacht voor de kwaliteit van onderwijs. Zo moeten scholieren en studenten kennis en vaardigheden kunnen opdoen over duurzame ontwikkeling, duurzame levensstijlen, mensenrechten en gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Daarnaast moeten scholen een cultuur van vrede, geweldloosheid, diversiteit en mondiaal burgerschap promoten. Hier zijn bekwame docenten voor nodig. Daarom moet er meer aandacht uitgaan naar het opleiden van leraren in ontwikkelingslanden.

Global Goals doel 4. Kwaliteitsonderwijs.

Wil je meedoen als bedrijf of organisatie?

Stuur ons dan een mailtje.