Aftrap Schone Maas bij Lithse Ham

Aye Keri plaatst Global Goals vlag op de boot

Jaarlijks ruimen honderden Brabanders zwerfafval op langs de oevers van de Maas. Om hierbij te helpen heeft Gemeente Oss een boot aangeschaft. Zo kunnen we ook óp de Maas en langs oevers van de Maas gemakkelijker opruimen.

Vandaag werd deze boot, ‘Skón Schip’ genaamd, gedoopt door wethouder Johan van der Schoot. Wij waren met enkele leden van het Platform ook aanwezig vanwege Global Goals 6 en 14.  Ondanks een flinke wind is de terwaterlating goed verlopen. Aye Keri plaatste namens het Platform de vlag op de boot van Goal 14: Leven in het water, inclusief ons logo.

Het was een vroege, grauwe ochtend maar ondanks dat waren er voldoende mensen naar de Lithse Ham gekomen. Burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans, wethouder Johan van der Schoot, Gedeputeerde Provincie Noord-Brabant Johan van den Hout, Ernest de Groot bestuurder van Waterschap Aa en Maas en Renske Visscher regiodirecteur IVN Brabant. En verder vele vrijwilligers die zich inzetten voor een schone Maas. De ochtend werd opgeluisterd door een prachtig lied van de Lithse troubadour Noud Bongers.

Iedereen wil natuurlijk dat het afval uit onze rivieren verdwijnt. Het project Schone Maas gaat hiervoor aan de slag om de Maas en haar oevers afvalvrij te maken. Hiervoor werken zij samen met regionale en lokale partijen, verenigingen en vele vrijwilligers. Vandaag werd er al gestart met een opruimactie langs de oevers. Dit gebeurde samen met de MikMakkers, een club van enthousiaste kinderen die de strijd aangaan met afval op straat.

Om de bron van al dat afval aan te pakken is projectgroep Schone Maas gestart met het opleiden van vrijwilligers tot rivieronderzoeker. Hiermee kunnen ze alle soorten afval in kaart brengen om te onderzoeken waar het uiteindelijk vandaan komt. 

Mensen die zich hiervoor inzetten ondersteunen wij natuurlijk van harte. “Dit was een mooie, goed bestede ochtend. We zijn nog lang niet klaar, maar vandaag gaf al veel voldoening”, aldus een van de vrijwilligers.

Wij danken Nynke Stein van Gemeente Oss die dit evenement organiseerde en wensen iedereen van Schone Maas een behouden vaart.

Meer informatie vind je op http://www.schonemaas.nl