Leesstimuleringsplan ‘Oss Leest’

Onlangs werd na internationaal onderzoek opnieuw bevestigd dat het slecht gesteld is met de leesvaardigheid van Nederlandse kinderen. Hoewel de resultaten niet verrassend waren, zijn de zorgen onverminderd groot. In 2023 vond de Kick-off van het leesstimuleringsplan ‘Oss Leest’ plaats op IKC Regenboog. IKC Regenboog zet zich samen met de Noord Oost Brabantse Bibliotheken en de gemeente Oss in om meer kinderen aan het lezen te krijgen door het leesplezier te vergroten. 

De Bibliotheek op school
Kinderen meer en met plezier laten lezen, dat is het doel. Een Bibliotheek op school houdt dan ook veel meer in dan ‘slechts’ een kast met nieuwe boeken. Zo wordt de expertise van een leesconsulent ingezet. De leesconsulent is er voor de leerkrachten, pedagogisch medewerkers en kinderen.

Gelijke kansen
Met het leesstimuleringsplan Oss Leest gaan onderwijs, kinderopvang, De Noord Oost Brabantse Bibliotheken en de Gemeente Oss voor gelijke kansen voor alle kinderen. Lezen is belangrijk. Voorlezen én zelf lezen zorgt voor een betere ontwikkeling van taal, concentratie en fantasie. Door boeken aan te bieden in de Bibliotheek en op scholen, zijn boeken beschikbaar voor alle kinderen.

‘Kinderdagverblijven en scholen zijn de beste plek om lezen te stimuleren en kinderen in contact te brengen met boeken’, zegt Gio van Creij, directeur van de Noord Oost Brabantse Bibliotheken. ‘Lezen zou een onderdeel moeten zijn van ons leven. Door te lezen leer je nieuwe woorden, die je helpen om jezelf uit te drukken en om over gevoelens te praten. Daarnaast leren kinderen over emoties, ze leren bijvoorbeeld dat anderen ook wel eens bang zijn.’

Samenwerking op alle scholen en kinderopvanglocaties
De gemeente Oss en de Noord Oost Brabantse Bibliotheken stoppen niet bij het openen van de Bibliotheek op School op deze basisschool. Doel is om op alle 42 kinderopvanglocaties en 35 basisscholen samen te werken aan meer leesplezier. Ook andere activiteiten om lezen en leesplezier onder de aandacht te brengen bij kinderen worden georganiseerd.

Meer informatie over Bibliotheek Oss en onderwijs: https://www.nobb.nl/leren/onderwijs.html