16 oktober wereldmaaltijd

Op maandag 16 oktober tijdens Wereldvoedseldag organiseert Thuis in Oss in samenwerking met Global Goals Oss een vegetarische fairtrade Wereldmaaltijd met lokale producten. De Wereldmaaltijd vindt plaats van 18:00 tot 21:00 uur bij @Paulus.Oss. Tickets voor de Wereldmaaltijd à €12,00 zijn verkrijgbaar bij Ekoplaza in de Kruisstraat in Oss.

Wereldvoedseldag is een internationale bewustwordingsdag die in 1979 in het leven is geroepen door de Verenigde Naties om aandacht te vragen voor voedselzekerheid. Wereldwijd gaan ruim 820 miljoen mensen ‘s avonds met een lege maag naar bed. Dat is ongeveer een op negen personen. Terwijl er aan de andere kant ruim twee keer zoveel mensen zijn met overgewicht. Er is wereldwijd voldoende voedsel beschikbaar, maar het is ongelijk verdeeld. Met Wereldvoedseldag wordt aandacht gevraagd voor deze ongelijkheid.

Minder ongelijkheid
Eens per jaar worden op Wereldvoedseldag op tal van plekken, waaronder Oss, ‘Wereldmaaltijden’ georganiseerd. De Wereldmaaltijd is een lekkere en voedzame maaltijd waarin per persoon niet meer ingrediënten zijn verwerkt dan er beschikbaar zouden zijn bij een eerlijke verdeling van voedsel wereldwijd. Als we ons elke dag aan die hoeveelheden houden, zal de verdeling van voedsel in de hele wereld veranderen en de ongelijkheid minder worden.

18 oktober gratis KinderWereldmaaltijd
Op woensdag 18 oktober doen we de Wereldmaaltijd nog eens dunnetjes over, maar dan voor en door alle Osse kinderen. Van 12:00 uur tot 14:00 uur serveren kinderen van de noodopvang, nieuwe Ossenaartjes en vrijwilligers van Thuis in Oss een gratis vegetarische fairtrade KinderWereldmaaltijd. Aanmelden voor de KinderWereldmaaltijd kan tot 11 oktober per mail naar norah.molenkamp@thuisinoss.com.