Professionals over palliatieve zorg in Bibliotheek Oss

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is een landelijke publiekscampagne gestart over palliatieve zorg. Dat is hulp en zorg om het leven van mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hieraan komen te overlijden en hun naasten. Ook regionaal wordt er aandacht besteed aan dit onderwerp. Het Netwerk Palliatieve Zorg heeft een eigen thematafel in de Bibliotheek Oss. Zij wil hiermee bereiken dat patiënten en hun naasten actief nadenken over zorg in de laatste levensfase. Global goals Oss vindt dit een belangrijk aspect van goede gezondheid en welzijn.

Vanaf 4 september staat de thematafel met professionals in Bibliotheek Oss om uw vragen over palliatieve zorg te beantwoorden en informatie te geven:

4 september van 13.00 tot 15.00 uur
5 september van 14.00 tot 16.00 uur
6 september van 14.00 tot 16.00 uur

De thematafel is gratis te bezoeken in Bibliotheek Oss tijdens openingstijden. Kijk voor meer informatie op de website www.nobb.nl/activiteiten.