Lievekamp voorstelling over psychische problematiek

Global Goals Oss vindt het het belangrijk dat op kunstzinnige, creatieve wijze aandacht is voor psychische problematiek. Na eerdere succesvolle voorstellingen, werken Theater van de Stad en Ypse dit seizoen voor een tweede keer samen om een taboeonderwerp bespreekbaar te maken in het theater. Op dinsdag 20 juni presenteren ze de muzikale voorstelling Dood(s)bang over depressie, zelfdoding, verlies en wanhoop, waarin Daniëlle en Nicky van Psychisch Gestoord hun ervaringen delen en het gesprek openen.

Negatieve gedachten die continu de controle overnemen. Het verliezen van perspectief doordat je steeds weer terug bij af lijkt te zijn en de GGZ enkel wachtlijsten biedt. Het verdriet en de wanhoop die men voelt voor zichzelf, of voor iemand anders die het leven niet meer ziet zitten en het moeten loslaten van iemand die er niet meer is. Daarnaast ook het terugvinden van de eigen stem, steun kunnen gaan voelen vanuit de mensen in de omgeving en het herwinnen van vertrouwen in de toekomst. Hoe is het om zelf met dit soort thema’s te worstelen? En hoe is het om als naaste om te gaan met iemand die met suïcidale gedachten rondloopt? Vanuit hun rollen als cliënt, hulpverlener en naaste hebben Nicky en Daniëlle van Psychisch Gestoord Producties op verschillende manieren met deze thema’s te maken gehad. In de voorstelling Dood(s)bang over depressie, zelfdoding, verlies en (wan)hoop, delen zij hun ervaringen en worden humor en muziektheater ingezet om het gesprek over deze thema’s te openen.

Ypse generalistische basis GGZ, psychologie en preventie
Sinds 2018 werken Theater van de Stad en Ypse succesvol samen door theater in te zetten om maatschappelijke vraagstukken of thema’s met betrekking tot de psychiatrie uit de taboesfeer te trekken. Ypse Generalistische Basis GGZ, Psychologie en Preventie, heeft als doel om mensen met allerlei psychische klachten te behandelen en te begeleiden. Ypse gelooft dat voorkomen beter is dan genezen, daarom bieden zij preventie-activiteiten voor alle leeftijden. Ypse is ook deze avond aanwezig om vragen te beantwoorden en een nagesprek te voeren met de bezoekers die daar behoefte aan hebben. Zij zijn expert in het begeleiden van naasten van mensen met psychische problemen.

Meer informatie: www.lievekamp.nl.