Akkerranden, heb je er wat aan?

Woensdag 7 juni 2023 gaf Irene Bouwma, onderzoeker biodiversiteit aan de Wageningen Universiteit, inzicht in het nut van akkerranden. In de gemeente Oss zijn inmiddels 9 boeren – samen met ZLTO en Rotary Oss Maasland – actief met akkerranden. Global Goals Oss ondersteunt deze actie.

Een akkerrand, het woord zegt het al, ligt op de akker en dat betekent dat de boer minder commerciële gewassen kan oogsten.

Uit onderzoek blijkt dat akkerranden een positieve bijdrage leveren aan de biodiversiteit en waterkwaliteit. Kunnen leiden tot vermindering van
pesticidegebruik en mogelijkheid biedt tot recreatie. Zo zijn er bijvoorbeeld 10x hogere aantallen bijen te vinden (inclusief hommels) in een akkerrand en 5x meer dagvlindersoorten.

Valkuilen zijn er ook. Bijvoorbeeld: plaats geen bijenkorf bij een akkerrand want deze korfbijen gaan concurreren met de wilde bijen. Gebruik vooral inheemse bloemen- en kruidenzaden want die ondersteunen de inheemse biodiversiteit. Anders trek je geen gewenste insecten aan die horen bij de natuurlijke omgeving.

De bijdrage van Irene Bouwma maakt duidelijk dat akkerranden waardevol kunnen zijn en hand in hand moeten gaan met goed beheer en volharding.

Inmiddels hebben deze 9 boeren in de gemeente Oss over een lengte van 3 kilometer bloemstroken ingezaaid op hun akkers.

IVN Oss organiseert op zondag 30 juli 2023 een fietstocht langs bloeiende akkerranden. De start is om 10 uur bij de parkeerplaats bij het NME/Kinderboerderij De Elzenhoek aan de Joost v/d Vondellaan in Oss. Er zijn geen kosten verbonden aan deze tocht; een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Meer informatie: https://www.ivn.nl/afdeling/oss/natuuractiviteiten/natuurfietstocht-langs-bloeiende-akkerranden/