People, planet & profit in balans

Elke dag blader ik tijdens het ontbijt de krant door. Maandag 12 juli stond er een paginagroot artikel in de krant dat me de afgelopen dagen maar niet los wilde laten. Het gaat over de documentaire Bigger than Us die in première gaat op het filmfestival van Cannes. In de hoofdrol Melati Wijsen (20), al jaren met haar zus actief om onze planeet te beschermen en in deze film ontmoet ze een aantal jongeren die net als zij hun leven wijden aan de toekomst van onze aarde.

Ik heb de film (uiteraard) nog niet gezien en hoewel ik het super vind dat er langzamerhand veel meer mensen aandacht hebben voor mens en milieu speelt nu een kleine passage uit het artikel al een paar dagen door mijn hoofd:

“We zien nog steeds dat overheden en bedrijven winst boven de planeet plaatsen. Om dat te veranderen hebben we de steun en kracht van de oudere generatie nodig. Vaak is de kloof tussen jongeren en ouderen vooral een kwestie van begrip.”.

In deze passage gaat het dus over Geld en een Generatiekloof.

De planeet is niet oneindig

In het artikel wordt aangegeven dat er nog steeds overheden en bedrijven zijn die winstoptimalisatie nastreven ten koste van mens en milieu (People & Planet). Geld (Profit) is natuurlijk ons ruilmiddel en begrijp me niet verkeerd, het is prettig als je er geen tekort aan hebt. Maar word je er nu blijer van als je ook weet dat dit ten koste gaat van je medemens en/of de natuur? Bovendien wordt er wereldwijd geld bijgedrukt als we er een tekort aan hebben. Wat is dan de waarde van geld?

Anders is dat bij de overige 2 P’s: People en Planet. Deze zijn eenvoudigweg niet oneindig. Sterker nog, in hoog tempo worden deze resources schaars! Dat we de aarde op een verkeerde manier gebruiken is ook al veelvuldig en op indrukwekkende wijze in beeld gebracht. Alles wat ik eraan toevoeg ontkracht de boodschap: zo kunnen we niet doorgaan!

 

Kijk ik naar People dan lijkt het alsof we mensen nog steeds beschouwen als een verlengstuk van machines en computers. Veel mensen vallen gedurende hun loopbaan voortijdig uit of komen zelfs niet aan een loopbaan toe. Dat terwijl we een tekort aan arbeidskrachten hebben; dus een verlies aan capaciteit! Het loont dus om mensen te ondersteunen en – terug te brengen in het arbeidsproces. People, Planet en Profit vormen in mijn ogen een balans die voor iedereen anders kan zijn. Je kan er zelf invloed op uitoefenen in je eigen omgeving.

 

Hoe dichten we de generatiekloof?

De generatiekloof, zoals die omschreven wordt, doet stilletjes iets met me. Waarschijnlijk zegt dat iets over mijn leeftijd!? Mensen die op posities zitten waarin ze beslissingen kunnen nemen, zijn in de regel wat ouder, hebben meer ervaring maar zijn ook gevangen door het systeem dat we juist moeten veranderen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de hypotheek die iedere maand betaald moet worden. De jongere generatie die niet meer klakkeloos accepteert dat we op dezelfde voet verder gaan en veel meer geneigd is om vast te houden aan hun idealen, zit (nog) niet op de posities waarin beslissingen worden genomen.

Persoonlijk denk ik dat ze echt wel begrip voor elkaar hebben, maar vastzitten aan hun eigen denkbeelden. Vanuit Global Goals Oss doen we veel op het vlak van stimuleren, motiveren, inspireren en verbinden van mensen. Daardoor krijgen we vaak mooie discussies.

Ik ben er nog niet uit hoe we deze kloof zo snel mogelijk kunnen dichten. Weet jij het? Neem dan contact met me op. Mail naar han.ribberink@matzzi.eu.

Alvast dank.

 

Vriendelijke groet

Han Ribberink