Alleen ga je sneller, samen kom je verder

Ruim 1,5 jaar was ik voorzitter van het bestuur van Stichting Global Goals Oss. Een avontuur dat begon na een kennismaking met Maartje Aarts, oprichtster en oud-voorzitter, tijdens een gezellige lunch bij Miens. Het moet ergens in het voorjaar van 2019 zijn geweest. Global Goals Oss zocht een nieuwe voorzitter en dat leek mij wel wat! Na een kennismakingsgesprek met een aantal andere bestuursleden begon ik op 1 augustus 2019 met deze mooie vrijwilligersfunctie.

Ik kwam in een organisatie terecht met veel passievolle vrijwilligers die de wereld (in Oss) eerlijker willen maken. Vrijwilligers die activiteiten organiseren om de 17 goals zichtbaar te maken in de gemeente Oss en daarbuiten. Vaak samen met ondernemers en andere (maatschappelijke) organisaties. Ik trof ook een organisatie aan die in 10 jaar tijd was uitgegroeid van een kleine tot een grote vrijwilligersorganisatie met een groot netwerk. Deze groei vroeg om een andere manier van organiseren en sturen en ook om keuzes maken in wat je wel en niet doet.

Samen met het bestuur werkten we uit hoe we nog meer een netwerkorganisatie kunnen zijn. Hoe we vooral in Oss de Global Goals zichtbaarder en herkenbaarder kunnen maken. De filosofie om aan te sluiten bij activiteiten en projecten van de Osse Ondernemers, het Onderwijs, andere (maatschappelijke) Organisaties en de Overheid (de 4 O’s van Oss) gaven we steeds meer handen en voeten. We spraken hierover met vrijwilligers en partners en gingen het doen. Begin 2020 lag er een mooi plan met activiteiten en toen kwam… corona. Veel van de plannen gingen helaas niet door. Gelukkig was er de energie en de passie van vrijwilligers en partners en er ontstonden mooie nieuwe initiatieven zoals de webinars, de coronaproof wereldmaaltijd en toesprakenwedstrijd Speak- Up. Nieuwe vrijwilligers vormden samen een communicatieteam waardoor het bereik van social media enorm is vergroot. En natuurlijk nog vele meer dingen om trots op te zijn.