Goal 4 – kwaliteitsonderwijs

Doel 4: Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen

Goal 4 - Gelijke toegang voor iedereen tot goed onderwijs, zorg dat iedereen een leven lang kan leren

We willen dat iedereen naar school gaat. Dat iedereen kan lezen en schrijven. En dat meer mensen ook vervolgonderwijs kunnen krijgen. Het onderwijs moet goed zijn. Het onderwijs moet ook aandacht besteden aan duurzaamheid en mensenrechten. De school moet een fijne, veilige plek zijn. Dat moeten leraren in hun opleiding al leren.

Samenwerkingsproject: Meer talen leren is goed

De werkgroep ‘Ketenaanpak taal is belangrijk’ heeft, samen met alle partners en professionals die een rol spelen bij de ontwikkeling van kinderen in de gemeente Oss, drie brochures ontwikkeld. Twee brochures voor ouders met daarin tips en informatie over voorlezen en meertalig opvoeden. Éen brochure voor professionals over meertaligheid. Goal 4 Kwaliteitsonderwijs (SDG 4) sluit goed aan bij het doel om taal te stimuleren en te bevorderen in de Gemeente Oss. Zo ontstond het idee om in samenwerking met Global Goals Oss de brochures als het ware ‘van het papier’ te halen en deze te vertalen naar korte films met als thema meertalig voorlezen.

Sluit je ook aan als Ambassadeur van Global Goals Oss

Global Goals Oss draagt bij, maakt bewust en ondersteunt in de verantwoordelijkheid die Osse inwoners, Organisaties non-profit, Ondernemers, Onderwijs en gemeente als Overheid - de 5 O's - op zich willen nemen om de Global Goals te realiseren.