Goal 2 – geen honger

Doel 2: Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw

Goal 2 - Zorg voor voldoende eten voor iedereen

In 2030 mag niemand op de wereld meer honger lijden! Voor iedereen moet goed en voldoende te eten zijn. Geen kinderen met honger naar school, en speciale aandacht voor goede voeding voor moeders en ouderen. Omdat het aantal mensen toeneemt, moeten we zorgen dat er meer voedsel wordt geproduceerd. Zonder dat het de boeren, bewoners of de aarde schaadt.

Sluit je ook aan als Ambassadeur van Global Goals Oss

Global Goals Oss draagt bij, maakt bewust en ondersteunt in de verantwoordelijkheid die Osse inwoners, Organisaties non-profit, Ondernemers, Onderwijs en gemeente als Overheid - de 5 O's - op zich willen nemen om de Global Goals te realiseren.