Goal 16 – vrede, veiligheid en gerechtigheid

GGO-16-00689d-300x300

Goal 16 - Verzeker toegang tot justitie voor iedereen. Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling

In 2030 moet er minder geweld in de wereld zijn. Want zonder vrede, veiligheid en rechtvaardigheid is ontwikkeling niet goed mogelijk. Kinderen moeten veilig zijn tegen uitbuiting, misbruik en mensenhandel. Er moet minder corruptie en illegale wapenhandel zijn. Zo kunnen kinderen veilig naar school. Goed onderwijs, toegang tot informatie en de vrijheid om te zeggen wat je vindt, zorgen voor een veilige toekomst. Verzeker toegang tot justitie voor iedereen. Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling. Creëer op alle niveaus verantwoordelijke en open instellingen.

Sluit je ook aan als Ambassadeur van Global Goals Oss

Global Goals Oss draagt bij, maakt bewust en ondersteunt in de verantwoordelijkheid die Osse inwoners, Organisaties non-profit, Ondernemers, Onderwijs en gemeente als Overheid - de 5 O's - op zich willen nemen om de Global Goals te realiseren.