Goal 15 – leven op het land

GGO-15-56c02b-300x300

Goal 15 - Beheer bossen duurzaam

Bossen zijn belangrijk. Ze zorgen voor voedsel en een goed klimaat. Het is het woongebied van veel dieren en mensen. Elk jaar zijn er weer minder bossen. Dat komt omdat de mens veel kapt, en het op aarde droger wordt. Ontbossing leidt tot armoede. In 2030 moet de ontbossing zijn gestopt. De bossen, moerassen, berggebieden en steppen moeten dan goed beschermd zijn. Bestrijd woestijnvorming en achteruitgang van de bodemkwaliteit. Draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe. Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen.

Sluit je ook aan als Ambassadeur van Global Goals Oss

Global Goals Oss draagt bij, maakt bewust en ondersteunt in de verantwoordelijkheid die Osse inwoners, Organisaties non-profit, Ondernemers, Onderwijs en gemeente als Overheid - de 5 O's - op zich willen nemen om de Global Goals te realiseren.