Goal 12 – verantwoorde consumptie en productie

GGO-12-bf8b2e-300x300

Goal 12 - Zorg voor duurzame consumptie- en productie-plannen

Het doel is om in 2030 de helft minder voedsel te verspillen en voedsel beter te verdelen. Het aantal mensen op de wereld groeit. We moeten slimmer produceren en beter omgaan met natuurlijke hulpbronnen, bijvoorbeeld zoet water. Vervuilende energiebronnen moeten we minder gaan gebruiken. En we moeten minder afval produceren.

Sluit je ook aan als Ambassadeur van Global Goals Oss

Global Goals Oss draagt bij, maakt bewust en ondersteunt in de verantwoordelijkheid die Osse inwoners, Organisaties non-profit, Ondernemers, Onderwijs en gemeente als Overheid - de 5 O's - op zich willen nemen om de Global Goals te realiseren.